Archive

Archive for the ‘Chinese-Erotica’ Category

A Dancing Boy in Underworld Street (1992)

May 9th, 2016 No comments


A Dancing Boy in Underworld Street (1992)
Alternate Titles: Dark Street Gigolo, Black Street, Hei jie wu nan, 黑街舞男
Genre: Crime Adult
Countries:[……]

Read more

Port of Call (2015)

May 4th, 2016 No comments


Port of Call (2015)
Alternate Titles: 踏血尋梅, Tà Xuè Xún Méi
Directed By: Philip Yung
Written By: Philip Yung
Released: 05 Dec 2015
Runtime: 98 M[……]

Read more

Big Bad Sis (1975)

May 2nd, 2016 No comments


Big Bad Sis (1975)
Aka: Very Bad Girls
HK Titles: Qui Daam Ying, Sa dam ying
Country: Hong Kong
Year: 1976
Genre: Action
Director: Sun Chung[……]

Read more

Shi Shen Dai Yan (2014)

April 17th, 2016 No comments


Shi Shen Dai Yan (2014)
Director: Ren Chi
Starring: Sophie Chen Zixuan Nai Song Zhang Jingxing
Type: Erotic Drama Romance
Region: Mainland China[……]

Read more

Unforgetful Holiday (1992)

April 15th, 2016 No comments


Unforgetful Holiday (1992)
Genre…………: Comedy | Cat III
Distributor……: Hung Ying Yue Lok Chai Chok Gung Shut
Year………….: 1992[……]

Read more

Sex for Sale (1974)

April 12th, 2016 No comments


Sex for Sale (1974)
Directed by…….: Tseng-Chai Chang
Stars………….: Ti Ai, Chun Chen, Shao Lun Chiang
Genres…………: Drama | Erotic[……]

Read more

Red to Kill (1994)

April 7th, 2016 No comments


Red to Kill (1994)
YEAR……………: 1994
DIRECTOR………..: Billy Tang
STARS…………..: Eva Bisset, Gigi Bovee, Emma Yeung
GENRES…..[……]

Read more

Hero dream (1992)

April 5th, 2016 No comments


Hero dream (1992)
Year………….: 1992
Director………: Keung-Fu Lau
Stars…………: Kar Lok Chin, Siu-Ho Chin, Sophia Crawford
Genre…[……]

Read more

Emmanuelle in Hong Kong (2003)

March 30th, 2016 No comments


Emmanuelle in Hong Kong (2003)
Year………….: 2003
Director………: Dick Lau
Stars…………: Deborah, Li Tao Hung, Liu Tse Win, Liu Ah Y[……]

Read more

Gates Of Hell (1995)

March 28th, 2016 No comments


Gates Of Hell (1995)
Alternate Titles: Yang guang di yu zhi ren rou shi chang, 陽光地獄之人肉市場
Released: 09 Dec 1995
Runtime: 90 Mins
Genre: Action
C[……]

Read more

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...